تبلیغات
بهار نارنج - غمگینم!
بهار نارنج

انتظارت تلخه مثل مردن دل

هركه مرا بخواهد می جویدم
و هركه مرا یافت می شناسدم
وهركه مرا شناخت دوستم می دارد
و هر كه دوستم داشت عاشقم می شود
و هركه عاشقم شود عاشقش می شوم
و هر كه را من عاشقش شوم می كشم
و هركه را من بكشم خونبهایش بر من است
و هر كه خونبهایش بر من باشد
پس من خود خونبهای او هستم

نوشته شده در پنجشنبه 21 مرداد 1389 ساعت 12:46 ب.ظ توسط رز ارغوانی نظرات |


Design By : Pichak