تبلیغات
بهار نارنج - نامرد
بهار نارنج

انتظارت تلخه مثل مردن دل

چوپان به ناچار گله اش را در دامنه کوه رها کرد و به دنبال سگ گله که گم شده بود ، رفت . گرگ ها آمدند و گله را دریدند .
چوپان هرچه در صحرا گشت سگ گله را نیافت . ناامید به سمت گله رفت اما از گله گوسفندان جز چند لاشه تکه تکه شده و تعدادی زنگوله خونی چیزی نمانده بود .  چوپان با دست هایش بر سرش کوبید و بر زمین افتاد . سگ گمشده که راهنمای گله گرگ ها شده بود با آنها مشغول رقص و پایکوبی بود
.نوشته شده در سه شنبه 8 تیر 1389 ساعت 10:14 ق.ظ توسط رز ارغوانی نظرات |


Design By : Pichak